Dịch vụ VNPT eCabinet

Lào Cai hiện đang cung cấp cho các UBND tỉnh, các Sở ban ngành và các tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh dịch vụ phòng họp trực tuyến không cần giấy tờ.

Giải pháp VNPT eCabinet “Phòng họp không giấy tờ” và “Giao việc tức thời, nhắc việc thông minh” là 2 trong nhiều ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại do Tập đoàn VNPT nghiên cứu, xây dựng và đã ứng dụng thành công ở một số tỉnh, thành trên toàn quốc.

Các ứng dụng này mang lại nhiều lợi ích, giảm thiểu tối đa văn bản giấy tờ, rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng các cuộc họp. Đặc biệt là giúp việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đơn vị tốt hơn, đồng thời tiết kiệm đến 40% chi phí in, giao nhận giấy tờ. Hệ thống VNPT eCabinet bao gồm: Hệ thống văn bản điện tử - ký số điện tử, hệ thống văn bản điện tử - theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ. Hệ thống phiên họp không giấy tờ, được VNPT xây dựng chuyên nghiệp, bài bản, đảm bảo phục vụ trước, trong và sau phiên họp.

 

Toàn bộ quy trình được thực hiện thông qua hệ thống văn bản điện tử - ký số điện tử của VNPT, không sử dụng bất cứ văn bản dưới dạng in nào, nguồn tài liệu mở và luôn sẵn sàng tra cứu trên hệ thống, người chủ trì và các đại biểu có tài liệu tức thời, có khả năng lấy ý kiến và biểu quyết từ xa, rút ngắn thời gian xử lý công việc.
Ngày cập nhật: 20/04/2013 Số lần đọc: 3764

Các tin cùng chủ đề