Dịch vụ VNPT E-MEETING

Dịch vụ Tài liệu họp phòng họp không giấy VNPT E-Meeting phiên bản 2.0.1
TẬP ĐOÀN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG     Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc
VIỆT NAM          
VIỄN THÔNG LÀO CAI       Lào Cai, ngày      tháng 7 năm 2023
BÁO GIÁ
THUÊ SỬ DỤNG PHẦN MỀM HỌP KHÔNG GIẤY VNPT E-MEETING 2.0.1 
Kính gửi:  Quý khách hàng
             
STT Chức năng chính Tham gia Khởi động Cơ bản Tiêu Chuẩn Cao cấp
  ĐƠN GIÁ Miễn phí 750k/tháng/1 đơn vị 1,5 triệu/tháng/1 đơn vị 2 triệu/tháng/1 đơn vị 4 triệu/tháng/1 đơn vị
1 Được tham gia số cuộc họp Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
2 Xem tài liệu
3 Tạo/ Giải mã QR code
4 Đăng ký phát biểu
5 Sử dụng App mobile
6 Quản lý phát biểu Không
7 Quản lý kết luận Không
8 Tổ chức cuộc họp thường/ tháng Không Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
9 Gửi tin SMS (yêu cầu brandname) Không
10 Bình luận tài liệu Không
11 Tổng đài hỗ trợ Không
12 Tích hợp Speech To Text (gói riêng) Không
13 Quản lý chuyên mục Không
14 Quản lý tài liệu Không
15 Quản lý phòng họp Không
16 Quản lý thông báo Không
17 Quản lý đơn vị Không
18 Quản lý nhóm quyền Không
19 Quản lý thông tin người dùng Không
20 Biểu quyết Chỉ tham gia Chỉ tham gia Chỉ tham gia
21 Bỏ phiếu bình bầu trong cuộc họp Chỉ tham gia Chỉ tham gia Chỉ tham gia
22 Dung lượng kho tài liệu (chuyên mục gốc) Không có 30GB 100GB 150GB 300GB
23 Giới hạn dung lượng tài liệu tải lên Không có 50MB/tài liệu 100MB/tài liệu 200MB/tài liệu Không giới hạn
24 Giới hạn thành viên họp Không tổ chức 50 người/cuộc 50 người/cuộc 100 người/ cuộc Không giới hạn
25 Thời gian tham gia họp trực tuyến Không tham gia Không tham gia Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
26 Tổ chức họp trực tuyến Không Không Không Không Không giới hạn
             
Ghi chú:
- Đơn giá trên là đơn giá thuê phần mềm theo tháng đã bao gồm: chi phí thuê phần mềm; App phiên bản android, IOS và 01 chuyên mục gốc dung lượng lưu trữ tài liệu ban đầu tương ứng. Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.
- Đơn vị có nhu cầu dùng thêm dung lượng thì liên hệ VNPT Lào Cai để thuê thêm dung lượng.
- Dịch vụ đảm bảo sẵn sàng. Đơn vị có thể sử dụng được ngay sau khi ký hợp đồng.
- Hỗ trợ vận hành, sử dụng trong suốt thời gian sử dụng hệ thống.
- Đơn vị muốn sử dụng chức năng gửi tin nhắn SMS cần đăng ký dịch vụ brandname.
- Đơn vị muốn sử dụng chức năng speech to text (chuyển đổi giọng nói thành văn bản) liên hệ để báo giá riêng thuê bao.
- Một đơn vị chỉ được sở hữu 1 chuyên mục gốc có dung lượng như trên. Đối với các đơn vị lớn gồm nhiều đơn vị con muốn dùng chuyên mục gốc riêng thì ký gói riêng.
- Kỳ thanh toán: Thanh toán 1 tháng hoặc 1 quý 1 lần.
- Cước phí sử dụng trên không bao gồm cước: (1) Hạ tầng truyền dẫn cho phần mềm; (2) Tin nhắn Brandname (nếu có); (3) Thiết kế giao diện hiển thị theo yêu cầu; (4) Cài đặt, đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, hỗ trợ triển khai phần mềm; (5) Chuyển đổi dữ liệu (nếu có); (6) Backup dữ liệu (nếu có); (7) Các module khác của phần mềm; (8) plugin ký số; (9) chi phí sử dụng module speech to text.
- Cước phí sử dụng dịch vụ không tròn tháng: Trong trường hợp thời gian sử dụng của tháng đầu tiên sau khi cài đặt hoặc tháng cuối cùng trước khi kết thúc hợp đồng sử dụng phần mềm không tròn tháng thì phí sử dụng dịch vụ được tính bằng: Cước phí dịch vụ hàng tháng / (chia) 30 ngày x (nhân) số ngày sử dụng trong tháng.
- Đối với các đơn vị có nhu cầu đăng ký gói riêng phù hợp nhu cầu của đơn vị, vui lòng liên hệ với TT CNTT, VNPT Lào Cai để thương thảo, thống nhất.
- Báo giá có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày ban hành và có thể thay đổi cơ chế chính sách tùy thuộc vào tình hình thị trường.
Ngày cập nhật: 01/08/2023 Số lần đọc: 2561

Các tin cùng chủ đề