Tin khuyến mại

Thời gian khuyến mại Từ 00h ngày 20/01/2012 đến hết ngày 05/02/2013

Nội dung khuyến mại:

Khách hàng mua STB được hưởng khuyến mại như sau:

a.Lựa chọn 1: Khuyến mại không thu tiền 15% giá bán 01 bộ STB/ thuê bao ( tính theo giá bán chưa bao gồm thuế VAT ) đối với khách hàng ký hợp đồng sử dụng gói cước MyTV Sliver hoặc MyTV Sliver HD

Khách hàng ký hợp đồng và cam kết sử dụng gói  MyTV Sliver hoặc MyTV Sliver HD hoặc chuyển đổi thành gói MyTV Gold hoặc MyTV Gold HD liên tục tối thiểu 12 tháng kể từ tháng tiếp theo tháng hòa mạng dịch vụ (có cước phát sinh ) và thanh toán 100% cước sử dụng hàng tháng đúng hạn.

b.Lựa chọn 2: Khuyến mại không thu tiền 35% giá bán 01 bộ STB/ thuê bao ( tính theo giá bán chưa bao gồm thuế VAT ) đối với khách hàng ký hợp đồng sử dụng gói cước MyTV Gold hoặc MyTV Gold HD

Khách hàng ký hợp đồng và cam kết sử dụng gói MyTV Gold hoặc MyTV Gold HD liên tục tối thiểu 12 tháng kể từ tháng tiếp theo tháng lắp đặt hòa mạng dịch vụ và thanh toán 100% cước sử dụng hàng tháng đúng hạn.

Được mượn 01 modem ADSL (nếu chưa có modem của VNPT Lào Cai ) hoặc đổi modem 01 cổng thành 04 cổng nếu sử dụng đồng thời với dịch vụ MegaVNN  ( trường hợp khách hàng đang sử dụng modem 01 cổng)

Nếu vi phạm cam kết, khách hàng phải hoàn trả 100% giá trị khuyến mại đã hưởng và 100% giá trị thiết bị đầu cuối được VNPT Lào Cai cho mượn

Thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ (020)1080

Ngày cập nhật: 21/01/2013 Xem: 3290