Tin khuyến mại

- Thời gian khuyến mại từ 00h00 ngày 25/01/2013 đến hết ngày 05/02/2013 - Chương trình khuyến mại được áp dụng trên địa bàn: Thành phố Lào Cai, huyện Sa Pa và huyện Bảo Thắng

Nội dung khuyến mại:

1.Nội dung khuyến mại đối với dịch vụ MegaVNN:

1.1:Khuyến mại không thu tiền 50% cước đấu nối hòa mạng dịch vụ MegaVNN

1.2:Tặng 01 mũ bảo hiểm MyTV cho khách hàng đăng ký sử dụng gói cước MegaEasy trở lên theo phương thức tính cước trọn gói:

1.3:Khuyến mại cước sử dụng hằng tháng:

a: Lựa chọn 1: Khuyến mại không thu tiền 120.000 đồng cước sử dụng dịch vụ /01 thuê bao trong 06 tháng liên tiếp ( mỗi tháng khuyến mại không thu 20.000 đồng/ 01thuê bao) kể từ tháng tiếp theo tháng hòa mạng dịch vụ đối với khách hàng ký hợp đồng sử dụng dịch v ụ MegaVNN theo phương  thức tính cước lưu lượng:

b: Lựa chọn 2: Khuyến mại không thu tiền 240.000 đồng cước sử dụng dịch vụ/01 thuê bao trong 06 tháng liên tiếp ( mỗi tháng khuyến mại không thu 40.000 đồng/01 thuê bao ) kể từ tháng tiếp theo tháng hòa mạng dịch vụ đối với khách hàng ký hợp đồng sử dụng dịch vụ MegaVNN theo phương thức tính cước trọn gói

Được mượn 01 modem ADSL ( nếu chưa có modem của VNPT Lào Cai) hoặc đổi modem 01 cổng thành 04 cổng nếu sử dụng đồng thời với dịch vụ MyTV (trường hợp khách hàng đang sử dụng modem 01 cổng)

2.Nội dung khuyến mại đối với dịch vụ FiberVNN:

2.1:VNPT Lào Cai cho mượn thiết bị đầu cuối khách hàng, bao gồm: 01modem quang kèm theo các phụ kiện hoặc bộ chuyển đổi quang/ điện (Media Converter O/E) kèm theo các phụ kiện và 01 medem Wireless ( Có chức năng Router);

2.2: Khuyến mại không thu tiền 50% cước đấu nối, hòa mạng ban đầu dịch vụ FiberVNN

2.3:Tặng 01 mũ bảo hiểm MyTV cho khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ FiberVNN theo phương thức tính cước trọn gói:

2.4:Khuyến mại cước sử dụng hằng tháng:

a: Lựa chọn 1: Khuyến mại không thu tiền 20% cước sử dụng dịch vụ /tháng trong 06 tháng liên tiếp kể từ tháng tiếp theo tháng hòa mạng dịch vụ đối với khách hàng ký hợp đồng sử dụng dịch v ụ FiberVNN gói cước Fiber2E theo phương  thức tính cước trọn gói:

b: Lựa chọn 2: Khuyến mại không thu tiền 20% cước sử dụng dịch vụ/tháng trong 12 tháng liên tiếp kể từ tháng tiếp theo tháng hòa mạng dịch vụ đối với khách hàng ký hợp đồng sử dụng dịch vụ FiberVNN từ gói F1 trở lên theo phương thức tính cước trọn gói

Ghi chú:  Giá trị khuyến mại trong mỗi tháng chỉ được sử dụng trong tháng và phần dư không được cộng dồn sang tháng tiếp theo

 Khách hàng tham gia đợt khuyến mại phải ký cam kết như sau:

- Ký hợp đồng sử dụng dịch vụ MegaVNN liên tục tối thiểu trong 12 tháng kể từ tháng tiếp theo tháng lắp đặt hòa mạng dịch vụ và thanh toán 100% cước sử dụng hàng tháng đúng hạn.
- Ký hợp đồng sử dụng dịch vụ FiberVNN liên tục tối thiểu trong 24 tháng kể từ tháng tiếp theo tháng lắp đặt hòa mạng dịch vụ và thanh toán 100% cước sử dụng hàng tháng đúng hạn.
- Nếu vi phạm cam kết, khách hàng phải hoàn trả 100% giá trị khuyến mại đã hưởng và 100% giá trị thiết bị đầu cuối được VNPT Lào Cai cho mượn.

Thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ (020)1080

 

Ngày cập nhật: 28/01/2013 Xem: 1468