Tin nổi bật

VNPT Lào Cai triển khai chương trình chăm sóc khách hàng nhân dịp tết Nguyên Đán 2013 dành cho các thuê bao đang hoạt động do VNPT Lào Cai cung cấp, bao gồm:Thuê bao di động trả sau mạng VinaPhone; Thuê bao điện thoại cố định hữu tuyến; Thuê bao điện thoại cố định vô tuyến (Gphone);Thuê bao MyTV, MegaVNN, FiberVNN.

1. Điều kiện

- Đối với thuê bao VinaPhone: có cước phát sinh liên tục trong vòng 9 tháng, kể từ tháng 01/2012 đến hết tháng 9/2012; Khách hàng là thuê bao trả sau hòa mạng mới: lấy cước phát sinh liên tục 6 tháng kể từ tháng 4/2012 đến hết tháng 9/2012, bao gồm cả đối tượng chuyển chủ quyền.
 
- Đối với thuê bao điện thoại cố định hữu tuyến, vô tuyến (Gphone), MyTV, MegaVNN, FiberVNN: có doanh thu thực thu từ khách hàng (trừ khuyến mại, chiết khấu) được xác định theo mã thanh toán (hóa đơn) với mức doanh thu bình quân (DTBQ) ≥ 100.000 đồng/tháng liên tục tính từ tháng 01/2012 đến hết tháng 10/2012, không nợ đọng cước quá quy định.
 
- Thuê bao được CSKH bằng quà tặng là hiện vật phải đang hoạt động trong tháng 12/2012, chưa thanh lý hợp đồng tính đến thời điểm tặng quà, thuê bao được CSKH bằng quà tặng là cước sử dụng (gồm cước thuê bao và cước sử dụng phát sinh), tin nhắn phải có cước phát sinh trong tháng 02/2013;
2. Nội dung và hình thức:
TT
Đối tượng khách hàng
Hình thức quà tặng/đối tượng
I
Chương trình CSKH của VNPT Lào Cai:
 
1
Các đại lý, điểm bán, Khách hàng sử dụng theo mã thanh toán (không bao gồm dịch vụ VinaPhone) có doanh thu bình quân ≥ 100.000 đồng/tháng
 - 01 Lịch treo tường loại 1 tờ
2
Các đại lý, điểm bán SIM, thẻ VinaPhone có doanh thu bình quân tối thiểu 5.000.000 đồng/tháng.
 - 01 Áo gió thương hiệu MegaVNN
3
Đối tác chiến lược của VNPT Lào Cai và Lãnh đạo chính quyền địa phương, các sở ban ngành quan trọng
 -      01 Quà tặng hiện vật
4
Khách hàng sử dụng của VNPT Lào Cai theo mã thanh toán (không bao gồm dịch vụ VinaPhone)
 
4.1
 DTBQ: 500.000đ≤ DTBQ< 1.000.000 đ
- Bộ ấm chén
4.2
DTBQ: 1.000.000đ≤ DTBQ< 3.000.000 đ
- 01 USB 3G 7,2MB dạng thẳng
4.3
≥ 3.000.000 đ
- Quà tặng là Modem Wifi SISCO
II
Chương trình CSKH theo quy định của Vinaphone đối với thuê bao Vinaphone trả sau:
 
5
Khách hàng VinaPhone trả sau
 
5.1
Khách hàng cá nhân; Khách hàng doanh nghiệp 1 thuê bao
 
5.1.1
CN1 (cước BQ: 0 đ và < 200.000 đ)
- Giảm trừ tiền cước 50 SMS trừ trên hóa đơn cước tháng 2/2013
5.1.2
CN2 (cước BQ: 200.000 đ và < 300.000 đ)
- Giảm trừ tiền cước 50 SMS trừ trên hóa đơn cước tháng 2/2013
5.1.3
CN3 (cước BQ: 300.000 đ và < 500.000 đ)
- Giảm trừ tiền cước phí sử dụng trừ trên hóa đơn cước tháng 2/2013
5.1.4
CN4 (cước BQ: 500.000 đ và < 1.000.000 đ)
- Giảm trừ tiền cước phí sử dụng trừ trên hóa đơn cước tháng 2/2013
5.1.5
CN5 (cước BQ: 1.000.000 đ và < 3.000.000 đ)
- 01 Bộ ấn chén
5.1.6
CN6 (cước BQ: 3.000.000 đ)
- 01 USB 3G 7,2Mb dạng thẳng
- 01 Túi quà Tết trị giá 260.000đ
5.2
Khách hàng doanh nghiệp từ 2 thuê bao trở lên
 
5.2.1 
DN1 (cước BQ: < 5.000.000 đ)
- 01 Bộ ấn chén tặng LĐ doanh nghiệp
- Mỗi thuê bao VinaPhone trả sau của doanh nghiệp được tặng 50 SMS.

Thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ (020)1080

Ngày cập nhật: 14/12/2012 Xem: 161