DỊCH VỤ MỚI

BẢNG CƯỚC MỚI CỦA DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET ADSL/MEGAVNN DO VNPT CUNG CẤP.

1. Cước đấu nối, hòa mạng (chưa bao gồm thuế GTGT):

1.1. Lắp đặt thuê bao MegaVNN trên đường dây cáp đồng riêng: 99.000 đồng/lần/ thuê bao.

1.2. Lắp đặt thuê bao MegaVNN trên đường dây thuê bao điện thoại có sẵn:  45.000 đồng/lần/thuê bao.

1.3. Lắp đặt thuê bao MegaVNN trên đường dây thuê bao MyTV có sẵn:  30.000 đồng/lần/thuê bao.

1.4 Lắp đặt đồng thời dịch vụ MegaVNN và điện thoại cố định hoặc MyTV trên cùng đôi cáp đồng: 45.000 đồng/lần.

1.5 Lắp đặt đồng thời dịch vụ MegaVNN và tối thiểu 02 thuê bao trong số các dịch vụ điện thoại cố định, MyTV trên cùng đôi cáp đồng: miễn 100% cước đấu nối, hòa mạng.

1.6 Miễn 100% cước đấu nối hòa mạng cho đối tượng khách hàng thuộc ngành Y tế.

1.7 Trường hợp thuê ngắn ngày (<30 ngày): 99.000 đồng/lần/thuê bao.

1.8 Cước chuyển đổi tốc độ: không thu cước.

1.9 Cước dịch chuyển vị trí: không thu cước.

1.10 Cước chuyển quyền sử dụng: không thu cước.

1.11. Cước cài đặt thiết bị đầu cuối: không thu cước.

* Lưu ý: Trong trường hợp đặc biệt, VNPT Lào Cai sẽ có quy định riêng đối với từng khách hàng cụ thể.  

 

2. Cước sử dụng dịch vụ hàng tháng:

2.1. Bảng cước sử dụng dịch vụ hàng tháng

 

 

Ghi chú: Đối với gói cước MegaBasic nếu trong tháng, khách hàng không truy nhập Internet (lưu lượng phát sinh bằng 0) hoặc có truy nhập Internet nhưng lưu lượng phát sinh tối đa là 400Mbyte thì khách hàng vẫn phải thanh toán đủ số tiền là 18.181 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT).

2.2 Các gói cước Ưu đãi với Ngành Giáo dục:

2.3 Các gói cước Ưu đãi đối với ngành Y Tế:

2.4 Các Ưu đãi đối với các cơ quan Đảng, UBND các xã Phường, thị trấn:

2.5 Cước ưu đãi đối với cán bộ, công chức đang làm việc tại các cơ quan Đảng, cơ quan quản lý nhà nước :

 

3. Chính sách đối với khách hàng sử dụng dịch vụ trước ngày 01/6/2010:

a/ Gói MegaBasic:

- Tốc độ truy nhập: Điều chỉnh tốc độ tối đa từ 1.152Kbps/512 Kbps lên 1.536Kbps/512Kbps.

- Mức cước: Thực hiện theo mức cước gói MegaBasic trong Bảng cước quy định tại điểm 2.1 mục 2 văn bản này.

b/ Gói MegaEasy:

- Tốc độ truy nhập: Điều chỉnh tốc độ tối đa từ 1.536Kbps/512Kbps lên 3.072Kbps/512Kbps.

- Mức cước: Thực hiện theo mức cước gói MegaEasy trong Bảng cước quy định tại điểm 2.1 mục 2 văn bản này.

c/ Gói MegaFamily và MegaExtra:

- Tốc độ truy nhập:

+ Điều chỉnh tốc độ tối đa từ 2.048Kbps/512Kbps, 2.560Kbps/512Kbps lên 4.096Kbps/640Kbps.

+ Bổ sung tốc độ truy nhập tối thiểu là 256Kbps/256Kbps.

- Mức cước: Thực hiện theo mức cước gói MegaFamily trong Bảng cước quy định tại điểm 2.1 mục 2 văn bản này.

d/ Gói MegaMaxi:

- Tốc độ truy nhập:

+ Điều chỉnh tốc độ truy nhập tối đa từ 3.072Kbps/640Kbps lên 6.144Kbps/640Kbps.

+ Bổ sung tốc độ truy nhập tối thiểu 512Kbps/512Kbps.

- Mức cước: Thực hiện theo mức cước gói MegaMaxi trong Bảng cước quy định tại điểm 2.1 mục 2 văn bản này.

e/ Gói MegaMaxi+ và MegaPro:

- Tốc độ truy nhập:

+ Điều chỉnh tốc độ truy nhập tối đa từ 3.072Kbps/640Kbps, 4.096Kbps/640Kbps lên 8.192Kbps/640Kbps.

+ Bổ sung tốc độ truy nhập tối thiểu 512Kbps/512Kbps.

- Mức cước: Thực hiện theo mức cước gói MegaPro trong Bảng cước quy định tại điểm 2.1 mục 2 văn bản này.

f/ Gói MegaForGame: Thực hiện theo mức cước gói MegaMaxi - trong Bảng cước quy định tại điểm 2.1 mục 2 văn bản này.

g/ Gói MegaDreaming: Dừng cung cấp cho khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ kể từ ngày 01/6/2010.

 

 

 

Ngày cập nhật: 02/06/2010 Xem: 3411