TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Theo kết quả thi tuyển, VNPT Lào Cai thông báo kết quả như sau

 

Ngày cập nhật: 20/12/2023 Xem: 488