VinaPhone clip.
Hỗ trợ 24/7
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người Online: 1
Số lượt truy cập: 7 215 731

Kỷ lục truy cập: 648

Số chuyên mục tin: 6

Tổng số tin đã đăng: 300


Giới thiệu
* Thông tin liên hệ

 LÃNH ĐẠO VNPT LÀO CAI

Trưởng đại diện P.Giám đốc :

Ông Trần Minh Đức

Mobile: 0912288859

Phó Giám đốc :

Ông Phạm Duyên Thủy

Mobile: 0912255541

Phó Giám đốc :

Ông Trần Minh Đức

Mobile: 0912288859

 ĐẢNG ỦY, CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN THANH NIÊN

Bí thư Đảng Ủy

Ông Nguyễn Tuấn Vinh

Mobile: 0912050246

Chủ tịch công đoàn :

Ông Trần Huy Mạnh

Mobile : 091 3287001

Bí thư ĐTN:

Ông Nguyễn Thành Trung 

Mobile: 0916538288

 CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG

 Phòng Nhân sự – Tổng hợp

Trưởng phòng :

Ông Nguyễn Văn Tiến

Mobile: 0912559568

 Tổ hành chính - Lái xe

Tổ trưởng :

Ông Đặng Văn Long

Mobile: 0913069386

 Phòng Kế Toán - Kế hoạch

Trưởng phòng :

Bà Nguyễn Xuân Hà

Mobile : 091 3287006

Phòng Kỹ thuật - Đầu tư

Trưởng phòng :

Ông Phạm Văn Tý

Mobile : 091 3287135

Phó phòng :

Ông Phan Anh Tuấn

Mobile : 091 7796789

Phó phòng:

Ông Lưu Chí Dũng

Mobile: 0912220718

CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ TRỰC THUỘC VIỄN THÔNG LÀO CAI

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ

Giám đốc :  

Ông Lê Văn Luận

Mobile : 0943945888

Phó Giám đốc :  

Ông Trần Ngọc Trung

Mobile : 0912387988

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG BẢO THẮNG

Phó Giám đốc :

Ông Nguyễn Thành Trung

Mobile : 0916538288

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG BẢO YÊN

Giám đốc :  

Ông Bùi Minh Quyến

Mobile : 0943163188

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG BẮC HÀ - SI MA CAI

Giám đốc :  

Ông Phạm Mạnh Long

Mobile : 0913287308

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG BÁT XÁT

Giám đốc :  

Ông Phí Ngọc Huy

Mobile : 0912270633

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG MƯỜNG KHƯƠNG

Giám đốc :  

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn

Mobile : 0912927899

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG SA PA

Giám đốc :  

Ông Nguyễn Viết San

Mobile : 0912191045

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG VĂN BÀN

Giám đốc :  

Ông Lê Hà Thắng

Mobile : 0914683090

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN

Giám đốc :  

Ông Ma Văn Quân

Mobile : 0912980298

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Giám đốc

Ông Lưu Đình Thắng

Mobile: 0912763825

TRUNG TÂM KINH DOANH

Giám đốc

Ông Nguyễn Tuấn Vinh

Mobile: 0912050246

Phó giám đốc

Bà Đậu Ái Loan

Mobile: 0912999982

Giám đốc

Ông Vũ Hải Cường – Khu vực tp.Lào Cai

Mobile: 0919724486

Giám đốc

Ông Bùi Công Huỳnh – Khu vực Bát Xát

Mobile: 0915351888

Giám đốc

Ông Nguyễn Xuân Nghị - Khu vực Bảo Thắng

Mobile: 0912170569

Giám đốc

Ông Lại Thanh Hải – Khu vực Mường Khương

Mobile: 0914684667

Giám đốc

Ông Bùi Minh Quân – Khu vực Bảo Yên

Mobile: 0912230982

Giám đốc

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Khu vực Văn Bàn

Mobile: 0948093456

Giám đốc

Ông Đỗ Văn Tám – Khu vực Bắc Hà

Mobile: 0946517928

Giám đốc

Ông Trần Quốc Lực – Khu vực Sapa

Mobile: 0945380759