Dịch vụ VNPT-CA

VNPT Lào Cai hiện đang cung cấp cho các khác hàng là cá nhân, tổ chức cần chữ ký số để giao dịch trên các nền tảng mạng.