0
Tập đoàn VNPT nỗ lực triển khai cung cấp thí điểm dịch vụ Mobile Money
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, việc triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money trong thời gian qua cơ bản đã đạt được mục tiêu đề ra, góp phần vào phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính tại các khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo của Việt Nam. Trong nỗ lực đó có một phần không...