Tin khuyến mại

Thời gian khuyến mại: từ 00h00 ngày 30/5/2013 đến hết ngày 31/5/2013.

1. Nội dung khuyến mại:

- Tặng 50% giá trị các thẻ nạp, trong đó: 25% giá trị thẻ nạp cộng vào tài khoản khuyến mại (gọi và nhắn tin liên mạng), 25% giá trị thẻ nạp cộng vào tài khoản khuyến mại 1 (gọi và nhắn tin nội mạng VNPT).

- Tặng thêm 50% ngày sử dụng của thẻ cho các thuê bao VinaCard, Vina365, VinaText, MyZone nạp thẻ từ 50.000 đ trở lên, cụ thể:

STT

Mệnh giá thẻ nạp

(đồng)

Thời hạn sử dụng của mệnh giá nạp tiền

KM tặng ngày sử dụng nạp thẻ trong đợt KM

Tổng cộng ngày sử dụng nạp thẻ trong đợt KM

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)=(3)+(4)
1
50.000
12
06
18
2
100.000
30
15
45
3
200.000
70
35
105
4
300.000
115
58
173
5
500.000
215
108
323

 - Đối với thuê bao hòa mạng mới trong các chương trình khuyến mại (CTKM) trước, đang hưởng khuyến mại nạp thẻ, nếu nạp thẻ trong 2 ngày vàng sẽ được hưởng khuyến mại như sau:

+ Đã nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được khuyến mại trong CTKM hòa mạng mới, nếu nạp thẻ trong 2 ngày vàng thì tiếp tục được hưởng khuyến mại của CTKM 2 ngày vàng này.

+ Chưa nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được khuyến mại trong CTKM (chương trình KM trước đây), nếu nạp thẻ trong 2 ngày vàng thì được hưởng khuyến mại của CTKM của chương trình có giá trị lớn hơn. Số lượng thẻ nạp trong CTKM ngày vàng này sẽ được cộng vào số lượng thẻ nạp đầu tiên được khuyến mại trong CTKM hòa mạng mới trước đây. Từ 00h00 ngày 1/6/2013, nếu thuê bao vẫn chưa nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được khuyến mại trong CTKM hòa mạng mới thì tiếp tục được hưởng khuyến mại của CTKM hòa mạng mới.

Thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ (020)1080 hoặc 800126

Ngày cập nhật: 28/05/2013 Xem: 286