Tin nổi bật

VNPT Lào Cai thông báo các điểm ủy quyền cung cấp dịch vụ viễn thông của VinaPhone tại tỉnh Lào Cai
TT
Người đứng đầu địa điểm kinh doanh
Địa chỉ địa điểm kinh doanh
Số điện thoại
1
NGUYỄN THỊ NGA
Số 123 Sơn Đạo, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
917942467
2
ĐỖ THỊ HẢI YẾN
Số 151 Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
944995388
3
BÙI HOÀNG NGHĨA
Số 71 Duyên Hà, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
1292955543
4
NGUYỄN ANH DŨNG
Số 500 Hàm Nghi, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
944142138
5
HÀ THỊ TRANG
Số 536 Hàm Nghi, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
945027484
6
TRẦN DOÃN QUANG
Số 139 Hàm Nghi, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
914432833
7
PHẠM VĂN THỂ
Số 338 Hoàng Liên, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
886820368
8
NGÔ VĂN NGHIỆP
Số 399 Nguyễn Huệ, Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
949200906
9
BÙI QUANG KHIÊM
Số 2 Lương Thế Vinh, Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
886312359
10
NGUYỄN THỊ DUNG
Số 339 Khánh Yên, Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
917929927
11
NÔNG QUANG TỰ
Số 477 Khánh Yên, Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
917943466
12
ĐẶNG THẾ TUYẾN
Số 640 Hoàng Quốc Việt, Phường Pom Hán, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
911658255
13
NGUYỄN TRỌNG NGỌC
Số 603 Hoàng Quốc Việt, Phường Pom Hán, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
918093660
14
LÊ ĐÌNH HỢP
Số 611 Hoàng Quốc Việt, Phường Pom Hán, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
915045269
15
NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN
Đường Hoàng Sào, Phường Bình Minh, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
918584572
16
HOÀNG VĂN HIỆP
Thôn Cáng 1, Xã Hợp Thành, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
1235285280
17
LÙ VĂN HẢO
Thôn Pèng 3, Xã Hợp Thành, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
917964665
18
NGUYỄN VĂN VỊ
Số 644 Hoàng Quốc Việt, Phường Pom Hán, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
942832050
19
CHU HỒNG CHUYÊN
Số 684 Hoàng Quốc Việt, Phường Pom Hán, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
914808113
20
ĐÀO THỊ LAN
Đường Nguyễn Du, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
917052840
21
NGUYỄN THỊ LINH LAN
Số 285 Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
915500199
22
NGUYỄN THỊ HẢI
Số 231 Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
886566369
23
DOÃN QUỐC VIỆT
Số 664 Điện Biên, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
941826863
24
NGUYỄN XUÂN TUẤN
Số 140 Cốc Lếu, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
914255909
25
TRẦN TIẾN THÀNH
Đường B8, Phường Bình Minh, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
886910199
26
NGUYỄN ĐÌNH HIẾU
Số 202 Đường Hàm Nghi, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
911711505
27
NGUYỄN VĂN PHÚC
Ngã 3 Thôn Bản Phiệt, Xã Bản Phiệt, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai
917052873
29
ĐỖ QUỐC HUY
Đường Na Cồ, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai
911249730
30
ĐỖ VĂN QUANG
Số 005 Đường Na Cồ, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai
911212162
31
NGUYỄN THANH SƠN
Đường Na Cồ, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai
917328668
32
VŨ THẾ ANH
Đường Na Cồ, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai
914435966
33
VŨ VĂN TIẾN
Đường Na Cồ, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai
914370027
34
LÊ THỊ THẮM
Thôn Lùng Phình, Xã Lùng Phình, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai
917942855
35
VŨ TUẤN VŨ
Số 001 Đường Na Cồ, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai
912858428
36
LÊ MINH ĐÔNG
Số 011 Đường Na Cồ, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai
917627049
37
LÝ XUÂN TÚ
Thôn Cán Chư Sử, Xã Cán Cấu, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai
917022895
38
VŨ THÀNH LUÂN
Thôn Cốc Sâm 1, Xã Võ Lao, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
1296544669
39
VÕ CÔNG CHÍNH
Tổ 4, Thị Trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
943783456
40
PHẠM THỊ THU HƯỜNG
Thôn Khe Cóc, Xã Nậm Tha, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
913193836
41
NGUYỄN VĂN ĐẠI
Thôn Minh Hạ 2, Xã Minh Lương, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
917365499
42
NGUYỄN TUẤN ANH
Thôn Độc Lập, Xã Khánh Yên Hạ, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
886494622
43
NGUYỄN THỊ NHUNG
Thị Tứ Võ Lao, Xã Võ Lao, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
886222009
45
NGUYỄN THANH TOÁN
Tổ 4, Thị Trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
919881004
46
LƯƠNG THỊ MÀO
Thôn Hạ, Xã Nậm Dạng, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
1296544575
47
LỤC VĂN HUYỀN
Thôn Trung Tâm, Xã Dương Quỳ, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
886838218
48
HOÀNG VĂN PHƯƠNG
Tổ 8, Thị Trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
916377186
49
HOÀNG VĂN HÙNG
Tổ 7, Thị Trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
917094569
50
HOÀNG VĂN DŨNG
Tổ 9, Thị Trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
1296540768
51
HOÀNG THỊ HẠNH
Thôn Trung Tâm, Xã Dương Quỳ, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
917861675
52
ĐỖ HỒNG NAM
Tổ 5, Thị Trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
1235299606
53
TẠ QUANG VINH
Tổ 8, Thị Trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
917861705
54
NGUYỄN THẾ TOÀN
Thôn Độc Lập, Xã Khánh Yên Hạ, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
911164478
55
HOÀNG VĂN THÀNH
Thị Tứ Võ Lao, Xã Võ Lao, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
1296545863
56
HOÀNG DUY ĐỒNG
Bản Yên Thành, Xã Khánh Yên Thượng, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
941163361
57
HÀ THỊ DUNG
Thôn Trung Tâm, Xã Dương Quỳ, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
886568289
58
CHU VĂN HÙNG
Thị Tứ Võ Lao, Xã Võ Lao, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
1296544386
59
BÙI DUY KHÁNH
Thôn Ken 2, Xã Chiềng Ken, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
911269830
60
NGUYỄN TRUNG HIẾU
Thị Tứ Võ Lao, Xã Võ Lao, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
1296542696
61
NGUYỄN THỊ THI
Thôn Độc Lập, Xã Khánh Yên Hạ, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
917903529
62
LÝ VĂN KÍNH
Thôn Nà Tiềm, Xã Làng Giàng, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
1296550803
63
DƯƠNG QUANG HẢI
Thôn Minh Hạ 1, Xã Minh Lương, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
912798569
64
ĐỖ VĂN CÔNG
Tổ 8, Thị Trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
917040612
66
VŨ VĂN THU
Thôn Mom Đào, Xã Thái Niên, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai
914374112
67
NGUYỄN TIẾN DŨNG
Thôn Phong Hải 1, Thị trấn Nông Trường Phong Hải, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai
946853017
68
ĐẶNG VĂN DŨNG
Thôn Tòng Già, Thị trấn Nông Trường Phong Hải, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai
886409878
69
NGUYỄN VĂN THÀNH
Thôn Tả hà 2, Xã Sơn Hà, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai
941162558
70
ĐOÀN THỊ THU
Số 161 Đường Cách Mạng Tháng 8, Thị trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai
917022839
71
NGUYỄN VĂN ĐƯỢC
Tổ dân phố Phú Thành 3, Thị trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai
1232396868
72
NGUYỄN VĂN TRUNG
Thôn Cầu Nhò, Xã Trì Quang, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai
0913476571
73
NGUYỄN VĂN LỊCH
Thôn Phú hải 2, Xã Phú Nhuận, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai
915162565
74
LẠI HỢP LĨNH
Thôn Cốc Sâm 5, Thị trấn Tằng Loỏng, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai
914900412
75
NGUYỄN HUY PHƯƠNG
Thôn Hợp Giao, Xã Phong Niên, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai
911330116
76
PHẠM THỊ KIỀU VÂN
Thôn Hợp Giao, Xã Xuân Giao, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai
916960010
77
NGUYỄN TRUNG THÀNH
Thôn Làng Bạc, Xã Xuân Quang, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai
917915113
78
TRẦN THẾ ANH
Thôn Cốc Sâm 5, Xã Phong Niên, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai
911246628
79
ĐỒ VĂN VŨ
Thôn Phong Hải 3, Thị trấn Nông Trường Phong Hải, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai
886405993
80
BÙI VĂN HÙNG
Đường Cách mạng tháng 8, Thị trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai
917940163
81
ĐỖ KIM QUỲNH
Thôn Bắc Ngầm, Xã Xuân Giao, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai
944017123
82
NGUYỄN THỊ NGUYỆT
Tổ phố 2, Thị trấn Tằng Loỏng, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai
1234697556
83
PHẠM VĂN VIỆT
Thôn Cốc Sâm 1, Xã Phong Niên, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai
941158918
84
TRẦN VĂN THÀNH
Bản 8, Xã Long Khánh, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai
915686484
85
NGUYỄN PHI LONG
Tổ 5, Thị Trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai
1255921682
86
NGUYỄN VĂN TIỆP
Bản 6, Xã Điện Quan, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai
943439189
87
NGUYỄN VĂN KHẮC
Bản 6, Xã Điện Quan, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai
941158109
88
NGUYỄN VĂN CAI
Tổ 5, Thị Trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai
917943661
89
NGUYỄN THỊ NGỌC MAI
Số nhà 89 Tổ 4, Thị Trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai
941060006
90
NGÔ QUANG HUY
Bản 8, Xã Long Khánh, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai
915119335
91
ĐỖ THỊ THANH THÙY
Thôn Tân An 2, Xã Tân An, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
916865076
92
ĐỖ HUY THÔNG
Tổ 6, Thị Trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai
917943443
93
MAI VĂN QUỲNH
Bản Liên hà 2, Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai
915227182
94
LẠI VĂN TIỆP
Bản Sáo, Xã Xuân Hòa, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai
941928618
95
TẠ HOÀNG ĐẠI
Km 0, Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai
941163779
96
HOÀNG VĂN BA
Thôn Ngải trồ, Xã Y Tý, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai
941165898
97
ĐỖ TRUNG CƯỜNG
Km 0, Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai
888538669
98
NGUYỄN THỊ TUYẾT NGÂN
Km 0, Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai
888240290
99
BÙI CÔNG HIẾU
Chợ Mường Hum, Xã Mường Hum, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai
915869010
100
HÀ MINH ĐỨC
Km 0, Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai
886770222
101
NGÔ VĂN HOÁN
Km 0, Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai
1278366020
102
LƯU VĂN DŨNG
Xóm Chợ, Thị trấn Mường Khương, Huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai
1234567112
103
BÙI THỊ THANH BÌNH
Thôn Mường Bo, Xã Thanh Phú, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai
919224389
104
DƯƠNG HỒNG SƠN
Số nhà 250 - Đường Thạch Sơn, Thị trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai
912947668
105
ĐẦU VĂN BẮC
Thôn Hoàng Liên, Xã Bản Hồ, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai
886617911
106
GIÀNG A PÁO
Thôn Giàng Tra, Xã Sa Pả, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai
912367422
107
VÀNG SEO CÚ
Phố Cũ, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai
919924977
109
ĐỖ VĂN THI
Thôn 9 Vài Siêu, Xã Thượng Hà, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai
911761759
110
HÀ THỊ NHẬP
Thôn Tả Lủ, Xã Tả Ngài Chồ, Huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai
911612933
111
PHẠM VĂN PHONG
Thôn Cao Sơn, Xã Cao Sơn, Huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai
1292971617
112
NGUYỄN CHÍ THẾ
Thôn Tả Thền B, Xã Thanh Bình, Huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai
1255436789
113
PHẠM MINH SƠN
Thôn Trung Tâm, Xã Lùng Vai, Huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai
886164997
114
LÙNG TẢI PHÀ
Thôn Nậm Pản, Xã Thanh Bình, Huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai
917912198
115
TRỊNH THỊ NGUYỆT HOA
Thôn Tà Lủ, Xã Tả Ngài Chồ, Huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai
912258110
116
GIÀNG MÌN HỒ
Thôn Sín Lùng Chải, Xã Lùng Khấu Nhin, Huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai
915679766
117
TRẦN VĂN TUẤN
Đường Làng Thàng - Cầu Sập, Phường Duyên Hải, Thành phố Lao Cai, Tỉnh Lào Cai
1253394666
118
PHẠM VĂN ĐIỆP
Số nhà 007 Đường Ngô Quyền, Phường Kim Tân, Thành phố Lao Cai, Tỉnh Lào Cai
888633522
119
NGUYỄN VIẾT XUÂN
Số nhà 243 Đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
942999299
120
PHẠM XUÂN TÙNG
Số nhà 028 Đường Hoàng Sào, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
942898559
121
BÙI THỊ CHÍNH
Số nhà 387 Đường Nguyễn Huệ, Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
1238689795
122
NGUYỄN MẠNH HÙNG
Số nhà 200 Đường Nguyễn Huệ, Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
915376258
123
PHẠM NGỌC QUÝ
Số 162 Đường Lý Công Uẩn, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
988351045
124
HÀ ĐÌNH NĂM
Số nhà 453 Đường Nguyễn Huệ, Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
1234383928
125
BÙI XUÂN TÙNG
Số nhà 401 Đường Nguyễn Huệ, Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
888621292
126
TRẦN DOÃN TUYÊN
Số nhà 192 Đường Hàm Nghi, Phường Kim Tân, Thành phố Lao Cai, Tỉnh Lào Cai
888600269
127
KIM THỊ DUNG
Số nhà 488 Đường Lê Thanh, Phường Bắc Cường, Thành phố Lao Cai, Tỉnh Lào Cai
946845278
128
HOÀNG XUÂN TRUNG
Số nhà 027 Đường Phan Đình Phùng, Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
917903481
129
DOÃN TIẾN VIỆT
Số nhà 531 Đường Nhạc Sơn, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
942468127
130
TRẦN VĂN TOÀN
Số nhà 058 Đường Lý Công Uẩn, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
886111019
131
ĐỖ THỊ THƯƠNG HUYỀN
Số nhà 241 Đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
915646484
132
ĐỖ THỊ LỤA
Số nhà 301 Đường Lương Khánh Thiện, Phường Duyên Hải, TP Lào Cai, Lào Cai
944499263
133
KIỀU DUY HUY
Số nhà 022 Đường Phan Đình Phùng, Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
1234442242
134
NGUYỄN VĂN LỊCH
Số nhà 506 Đường Hàm Nghi, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
945121253
135
MAI THỊ NINH HIỆP
Số nhà 332 Đường Nguyễn Huệ, Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
888757792
136
NGUYỄN VĂN TÂN
Thôn 1, Thị trấn Phong Hải, Thị trấn Phong Hải, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai
918278155
137
TRẦN VĂN HÈ
Thôn Hang Đá, Xã Xuân Quang, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai
911314143
138
TRẦN TRUNG THÀNH
Thôn Phú Xuân, Xã Gia Phú, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai
886747345

 

Ngày cập nhật: 11/11/2019 Xem: 2145