Tuyển dụng lao động

Viễn thông Lào Cai thông báo tổ chức tuyển dụng lao động vào làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin cụ thể như sau:
Cơ hội làm việc tại TTKD VNPT- Lào Cai với thu nhập hấp dẫn
Viễn thông Lào Cai thông báo tổ chức tuyển dụng lao động vào làm việc tại Các Trung tâm Công nghệ thông tin cụ thể như sau:
Viễn thông Lào Cai (VNPT Lào Cai) cần tuyển lao động.
Viễn thông Lào Cai (VNPT Lào Cai) cần tuyển lao động cụ thể như sau
Trung tâm Kinh Doanh, VNPT Lào Cai thông báo tuyển nhân viên kinh doanh, bán hàng tại khu vực TP Lào Cai.
Viễn thông Lào Cai thông báo tổ chức tuyển dụng lao động vào làm việc tại Các Trung tâm Viễn thông huyện, thị, thành phố với các thông tin cụ thể như sau:
Viễn thông Lào Cai thông báo tổ chức tuyển dụng lao động vào làm việc tại Các Trung tâm Viễn thông: Mường Khương, Bát Xát, Sa Pa với các thông tin cụ thể như sau:
Viễn thông Lào Cai thông báo tổ chức tuyển dụng lao động vào làm việc tại Các Trung tâm Viễn thông: Văn Bàn, Bắc Hà - Si Ma Cai, Mường Khương, Bảo Thắng, Sa Pa với các thông tin cụ thể như sau:
Viễn thông Lào Cai thông báo tổ chức tuyển dụng lao động vào làm việc tại Các Trung tâm Viễn thông: Thành phố Lào Cai, Văn Bàn, Bắc Hà - Si Ma Cai, Mường Khương, Bảo Thắng, Sa Pa với các thông tin cụ thể như sau:
VNPT Lào Cai cần tuyển 04 ứng viên cho chức danh Kế toán doanh nghiệp và 01 ứng viên cho chức danh chuyên viên Kinh tế Kế hoặc tại Lào Cai.