Dịch vụ VNPT-Meeting

VNPT Meeting là nhóm dịch vụ truyền tín hiệu hình ảnh và âm thanh giữa hai hoặc nhiều điểm khác. Dịch vụ cho phép nhiều người tham dự tại các địa điểm có thể trao đổi trực tiếp bằng âm thanh, hình ảnh qua màn hình và loa, đồng thời cho phép kết nối với máy tính để...