Phần mềm cổng thông tin điện tử VNPT-Portal

- Phần mềm cổng thông tin điện tử VNPT-Portal được xây dựng để phục vụ việc quảng bá thương hiệu, hình ảnh và giao tiếp của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhận tới người dân. vnPortal cung cấp những tiện ích ứng dụng công nghệ thông tin, tạo ra môi trường làm việc...