Hệ thống VNPT-iGate

- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính VNPT-iGate là phần mềm được xây dựng để phục vụ cho tất cả các tỉnh thành – từ cấp sở ban ngành đến cấp quận huyện thành phố - trong việc quản lý hồ sơ, thủ tục hành chính của cơ quan các cấp. Phần mềm phục...